Msc-märkningen av torsk i Östersjön dras tillbaka

Fr o m 17 december kl 12:00 är det inte längre tillåtet att landa och försälja msc-märkt torsk från östersjön. Suspenderingen beror på för dåliga data från ICES och forskningen som inte har kunnat fastställa beståndens storlek. Det är också osäkra och varierande uppgifter från olika forskare beträffande ålderssammansättningen av torskbeståndet.

Fisket behöver nu föra diskussioner med MSC och forskningen vad som kan göras för att säkerställa bra datainsamling och utvärdering. Den svenska kvoten av torsk i östra Östersjön har de senaste åren nyttjas i liten utsträckning, mycket på grund av ett minskat antal fiskefartyg i området.

Mer finns att läsa här:

https://www.msc.org/press/nyhetsarkiv/msc-certifieringen-av-torskfisket-i-ostersjon-dras-tillbaka?set_language=sv