Möte om HaV:s remiss 12 november i Varberg

 

Till alla våra medlemmar!

 

Kallelse till medlemsmöte i HKPO:
Information och diskussion om HaV:s remiss angående
nytt fiskesystem med individuellt tilldelade fiskemöjligheter
Lördagen den 12 november kl. 13:00
På Campus Varberg, Sal B130
I Varbergs Hamn
På förmiddagen, kl. 10:00 samma dag bjuder vi in alla medlemmar till
uppstartsmöte (se pdf-fil nedan) där Thomas Höjrup är huvudtalare.
Vi har också bjudit in representanter från länsstyrelsen samt kommuner.
Avsikten var att vi skulle hålla ett remissmöte någonstans mittemellan
Bohuslän och Halland, men då tiden blev kort slår vi istället samman
det med planerat projektmöte. Därför står HKPO för bilersättning till
våra medlemmar i Bohuslän vid samåkning.
Välkomna!
Här är information om mötet kl. 10:00: