Medlemsmöten – Räkfisket den 13 mars – Kräftfisket och fiskfisket den 20 mars

HKPO:s styrelse har beslutat att hålla 2 medlemsmöten för att informera om och diskutera ett eventuellt nytt system eller behov av förändringar av det nuvarande systemet.

Regeringen har ännu inte tagit beslut om att införa ett ITQ-system. Det finns dock all anledning för HKPO att redan nu förbereda för olika scenarier och tillsammans med våra medlemmar diskutera kring hur vi vill att ett sådant system i så fall ska utformas som kan klara de regionala fiskena och möjlighet till nyetablering m. m.

För att inte bli alltför många på ett och samma möte delar vi upp deltagarna i räkfiskare och kräftfiskare. Det är ju viktigt att alla som vill kan få komma till tals och räkfisket har även en annorlunda fördelningsgrund än övriga fisken.

Mötena kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams som är väldigt smidigt att använda och uppkoppling kan enkelt ske via telefon, surfplatta eller dator genom att klicka på en länk.

Möte 1: RäkfisketLördagen den 13 mars kl. 10:00

Möte 2: Kräftfisket och fiskfisketLördagen den 20 mars kl. 10:00

Anmälan till mötet sker genom mail med uppgift om önskat datum till:

info@hkpo.se

Du kommer några dagar före valt möte att få ett mail med en länk för uppkoppling.

Anmäl dig gärna så tidigt du kan.

Styrelsen