Medlemsmöte 26 augusti i Träslövsläge

KALLELSE

MEDLEMSMÖTE i HKPO

Lördagen den 26 augusti Klockan 10:00

Fiskerilokalen i Träslövsläge

Dagordning: HKPO:s projekt ”Bevara yrkesfisket i Halland”.

Diskussion kring kvotsituationen för Hallandsfisket – nu och för framtiden.
Hur kan vi på bästa sätt gemensamt hantera utmaningarna med det nya fiskesystemet och landningsskyldigheten?

Vilka problem har uppkommit genom regleringen? Vad behöver rättas till?

Information om HKPO:s samtal med ledningen för länsstyrelsen Halland.

Inskränkningar för hallandsfisket i marina skyddade områden i Kattegatt.

Välkomna!