Mediamaterial

Hallandsekots intervju med Stellan Hamrin, ombud för yrkesfiskarna