Kommentarer till regeringsuppdrag till HaV – faktorer att beakta i ett system med demersala fiskerättigheter