Kampanj i TV 4 – torskfisket i Östersjön

TV 4:s Nyhetsmorgon tycks ha en förkärlek för att bjuda in gäster som helt uppenbart deltar i kampanjer vars enda syfte är att förtala torskfisket i Östersjön, och som dessutom uppmanar till köpbojkott av Östersjötorsk.

Tidigare i år (april) poppade skådespelaren Per Morberg helt plötsligt upp som en auktoritet och självutnämnd expert i frågan, då tillsammans med Per Larsson, professor i marinbiologi, som tyvärr redan tidigare visat på en bristande sakkunskap i frågan.

Nyhetsmorgon, den 20 augusti, var det bevarandefilmaren Joakim Odelbergs tur att visa upp samma brist på insikt om de verkliga problemen i Östersjön. Detta genom en ensidiga attack mot bottentrålfisket och en uppmaning till köpbojkott av Östersjötorsken.

Som så många andra gånger tidigare när kampanjmakare lyfter fram miljöproblemen i Östersjön så nämns i allra bästa fall övergödning och sälens verkningar i en bisats, innan det att allt fokus riktas mot torskfisket. Som Joakim Odelberg uttryckte saken ”(Problemet) det kan vara övergödning med syrefria bottnar, men den direkta orsaken som vi kan göra någonting åt nu, är att sluta tråla i Östersjön”.

Ingen av de nämnda ”experterna” har några uppfattningar om de grundläggande orsakerna till problemen – övergödning och åtföljande syrebrist.  Att fångsterna minskar, att fisken inte växer i storlek, att bottenlevande arter försvinner, är alla symtom på ett sjukt hav. Givetvis tvingas torskfisket hela tiden anpassas till de allt sämre förutsättningarna. Detta görs också, genom minskande kvoter och att allt färre båtar bedriver ett fiske i Östersjön. Men att så som nu sker, peka ut yrkesfisket som den stora boven i sammanhanget, är att göra Östersjön en mycket stor otjänst. Allmänheten får också en helt felaktig bild av problemen, då media (aningslöst?) hjälper till att dölja de verkliga orsakerna till den allvarliga situationen i Östersjön.

Om fisket stoppas helt kommer förfallet i Östersjön ändå bara att fortskrida, men fisket som en mätare på tillståndet i havet är då borta. Och kanske det är just detta som är den bakomliggande avsikten med kampanjerna – i vart fall undviks konfrontation med de verksamheter i land som släpper ut alla de miljöförstörande ämnen som nu förändrar och dödar livet i Östersjön.

Varför bjuds det aldrig in gäster från näringen eller myndigheter. Dessa besitter ju en stor kompetens i fiskefrågor och har förmåga till att bemöta påståendena?

Att TV 4 hjälper till i oseriösa kampanjer hedrar inte kanalen.

Mer om saken finns att läsa här: