John F Karlsson stiftelse – bidrag

Fiskare som förlorat redskap kan ansöka om bidrag. Läs här:

SVENSKA

SALTSJÖFISKARE

”JOHN F

CARLSSONS STIFTELSE”

                                           i Ystad kungör härmed att ansökningar om

                                           utdelning ur fonden skall inlämnas till styrelsen –

                                           för att kunna upptagas till behandling ovillkorligen

                                           fullständigt ifyllda med alla på blanketten begärda

                                           upplysningar som skall styrkas av vederbörande

                                           fiskeritillsyningsman – senast den 15 februari 2023.

                                           Utdelning ur fonden kan endast utgå till medellösa

                                           svenska saltsjöfiskare med mindre fiskebåtar (ej

                                           trålfiskare), som förlorat fiskeredskap i öppen sjö,

                                           för hjälp till anskaffande av nya redskap. Förlusten

                                           måste ha skett under 2022. Licens för yrkesfiskare

                                           skall medfölja ansökan. Blanketter för ansökan om bidrag                                                                  rekvireras hos ”John F Carlssons stiftelse”, ekonomiavdelningen, Ystads kommun, 271 80 Ystad, tel 0411/577127.

                                           Ystad i oktober 2022

                                           Styrelsen

                                           gm Liselott Rosberg