John F Karlsson stiftelse – bidrag

Fiskare som förlorat redskap kan ansöka om bidrag. Läs här: