Intresseanmälan

Du som bedriver fiske med ett svenskregistrerat fartyg är välkommen att ansöka om medlemskap i Havs- och Kustfiskarnas PO. Din geografiska hemmahamn eller fiskeplats är inte något hinder. Det viktiga är att ditt fiske kan passa in med Hkpo:s verksamhet och ändamål. Vi har idag medlemmar som fiskar i olika områden, helt eller delvis i Nordsjön, Skagerack, Kattegatt och Östersjön.

HKPO info nya medlemmar 2018

HKPO medlemsansökan

HKPO Faktura till medlemmar 2018

Avgifterna till föreningen är (helår):

Insatskapital  500:- (betalas vid inträde). Årlig medlemsavgift 1000:-. Serviceavgift 2% av bruttoinfiskningen. Sammanlagd avgift (medlems- och serviceavgift) som skall betalas är minst 3000:- och maximalt 30000:- per år.

Önskar du lämna en intresseanmälan eller få mer information? Kontakta oss på telefon 0340-37250 eller gärna via mejladress:

info@hkpo.se

Välkommen!