Information om hantering av levande havskräfta

GFA – skrivelse:

Information om hantering av levande havskräfta

Göteborgs Fiskauktion har fått en anmälan av Länsstyrelsen om att vi håller havskräftor på is och att det strider mot djurskyddslagen. Under 2023 har det tagits fram ny forskning från SLU som visar att även leddjur (kräfta, räka, hummer och krabba) kan känna smärta och därför numer sorterar in under djurskyddslagen.

Det ställer krav på att bedöma när kräftan inte längre lever, och av den anledningen måste läggas på is för att inte snabbt bli dålig.

Här säger då livsmedelslagstiftningen att vi måste garantera säkra livsmedel mot konsumentledet.

Fakta är att kräftan dör snabbare om den ligger direkt på is.

Med bakgrund av att hela kedjan från hav till bord skall kunna garantera säkra livsmedel och utverka en djurhållning som inte strider mot djurskyddslagen, så föreslår vi följande åtgärder:

För fisket:

Levande käfta skall inte läggas direkt på is eftersom den då dör snabbare. Däremot kan man med fördel kyla den indirekt genom att lägga is i en låda högst upp på pallen som sen fördelar smältvatten och kyla neråt. Antingen en separat låda med is eller en låda med döda kräftor som läggs på is.

Redan död kräfta samt kräftstjärtar skall absolut isas, speciellt viktigt under årets varma månader.

Göteborg 2024-06-17

Roger Thilander

Göteborgs Fiskauktion