Höjd öresavgift för MSC från 2021

SFPO har sänt ut följande information:

Höjning av öresavgifterna för att finansiera MSC

SFPO innehar MSC-certifikatet “Joint Demersal Fisheries in the North Sea and Adjacent Waters”. Certifikatet är öppet att använda för alla fiskare, oavsett PO-tillhörighet. Att erhålla certifikatet var förenat med kostnader och det är även förenat med kostnader att sköta certifikatet. En omcertifiering står för dörren.

För att säkerställa finansieringen av MSC-certifikatet och dess bibehållande har beslutats att öresavgiften för certifierade arter ska vara 40 öre/kg. Detta gäller med undantag av råräka och industrikräfta där öresavgiften är 20 öre/kg. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och motivet för höjningen är den nämnda, för att säkerställa certifikatets bibehållande, till nytta för alla.