HKPOs yttrande angående remiss om nya regler arbetslöshetsförsäkring

Förslaget om nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen finns här:

https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-av-sou-202037-ett-nytt-regelverk-for-arbetsloshetsforsakringen/