HKPO svar på remiss: Förslag till inriktning för havsplaneringen

HKPO har nu lämnat in svar på remissen från Havs- och vattenmyndigheten med det knepiga namnet: Förslag till inriktning för havsplanering med avgränsning av miljöbedömningen.

HKPO remissvar Dnr 3779-14

Mer information finns här:

https://www.havochvatten.se/hav/samordning–fakta/havsplanering/havsplanering-i-sverige/inriktning-for-havsplaneringen.html