Havsplaner lämnat till Regeringen

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har efter flera års gedigen utredning och i dialog med en mängd intressenter färdigställt förslag till Havsplaner och lämnat till regeringen. HKPO har under hela processen deltagit med synpunkter och så även i det sista skedet, granskningen. Av granskningsredogörelsen som finns att hämta på HaVs webbsida framgår det att HKPOs synpunkter i stor utsträckning också har beaktats. Hela förslaget presenteras här:

https://www.havochvatten.se/hav/samordning–fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html