HaV informerar om landningsskyldigheten i Träslövsläge den 11 december

Havs- och vattenmyndighetens informationsmöte om landningsskyldigheten inför 2016 äger rum på följande plats och tid:

Fiskerilokalen i Träslövsläge

Fredagen den 11 december, klockan 10:00

Mötet, inklusive en frågestund, beräknas pågå i max 2 timmar. Kaffe med tilltugg serveras.

Alla fiskare önskas hjärtligt välkomna!

Samma dag är ett möte i Fiskebäck och den 18 december ett i Smögen.

Läs HaV:s inbjudan om platser och tider för dessa:

INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTEN OM LANDNINGSSKYLDIGHETEN I VÄSTERHAVET