HaV föreslår regeringen försök med kameraövervakning

HaV har på regeringens uppdrag utrett försök med kameraövervakning ombord på fiskefartyg. Senast frågan var aktuell var i HaVs utredning 2013 och i EUs översyn av kontrollförordningen 2018. HKPO har konsekvent varit emot övervakning med kamera som kontrollmetod. Åtgärden är integritetskränkande och därför olämpligt ombord på en båt, där fiskaren av naturliga skäl inte kan undvika att befinna sig. HKPO har på EU-kommissionens förslag om kameror framfört följande:

“Kameraövervakning är en kränkande åtgärd att ta till mot människor som för sin försörjning utför ett arbete. När vi har fört samtal med yrkesfiskare i dessa frågor är det många som ger uttryck för att de tänker lämna yrket om förslaget genomförs. Inte för att de har för avsikt att fuska, utan för att kameror ombord upplevs som ett grovt intrång i den personliga integriteten. Det är viktigt ha förståelse för att ett fiskefartyg är både en arbetsplats och samtidigt fiskarens hem, dag som natt på en begränsad yta i havet.”

“Kontrollåtgärderna inom fisket har för länge sedan överskridit vad som är rimligt att någon yrkeskår skall behöva utsättas för. Sjökontroll, flygövervakning, elektronisk övervakning (dubbla AIS och WMS), kameror, loggbok, telefonanmälan, landningskontroll, kontrollvägning, märkning, spårbarhet, avräkningsnotor. Listan blir allt längre, det ena regelverket byggs på med det andra. Bestraffningar utöver domstolsutslag finns på plats i form av administrativa sanktioner och pricksystem. Många fiskare mår i dag dåligt av alla kontrollåtgärder och svåröverskådliga regler som finns. De vill göra rätt, men det finns alltid en gnagande oro för mänskliga misstag, eller att teknisk utrustning fallerar.”

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/ovrigt-yrkesfiske/havs-forslag-pa-forsok-med-kamerabevakning-pa-fiskefartyg.html