Gällande fisket efter havskräfta

Ransoneringen av havskräfta upphör från den 26 juni.