Förslag fångstkvoter i Östersjön 2021

TT

Här är EU-kommissionens förslag om totala fångstkvoter (TAC) i Östersjön för 2021:

Fiskområdemängdjämfört med 2020, förändring i procent
Torskvästra Östersjön3 395 ton-11
Torsköstra Östersjön595 ton-70
Sillvästra Östersjön1 575 ton-50
SillBottenhavet och Bottenviken65 018 ton+-0
SillRigabukten39 446 ton+15
Sillcentrala Östersjön97 551 ton-36
Skarpsillhela Östersjön210 147 ton+-0
Rödspättahela Östersjön6 894 ton+-0
Laxegentliga Östersjön94 496 stycken+9
LaxFinska viken8 714 stycken-10

För torsken föreslås även fortsatta restriktioner för fritidsfisket med ett allmänt förbud på djupt vatten i öster och en maxgräns på fem torskar per fritidsfiskare och dag i västra Östersjön, förutom under lekstängningsperioden då siffran går ner till två torskar om dagen.