Förlängt stöd för stillaliggande

Regeringen förlänger stödet till årets slut för stillaliggande som annars skulle upphört den 15 september. Samtidigt blir alla perioder 15 eller 16 dagar långa. I vart fall en förbättring även om det inte blir veckovis så som HKPO efterlyst.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förlängt stöd till yrkesfisket för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

Publicerad 03 september 2020

Regeringen har beslutat att förlänga den förordning som möjliggör ersättning vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, ett så kallat stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet.

Sedan 16 juni kan fiskare som drabbats särskilt av covid-19-utbrottet och som uppfyller villkoren för stödet välja att tillfälligt upphöra med sin fiskeverksamhet och få ersättning under tiden. Stillaliggandestödet syftar till att täcka fasta kostnader samt en arbetskraftskostnad under stödperioden och lämnas med ett schablonbelopp.  

Stödperioden har hittills delats upp i fyra olika perioder från 16 juni till 15 september 2020. Förlängningen innebär att ytterligare sju perioder bestående av femton eller sexton dagar var införs från 16 september fram till 31 december.   

– Coronapandemin är inte över och även om sommaren kan ha haft en viss positiv effekt på efterfrågan på vissa fiskarter så är det fortsatt mycket osäkert hur utvecklingen kommer att se ut under hösten. Regeringen har därför fattat beslut om att förlänga stillaliggandestödet året ut, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Läs mer om stödet på Jordbruksverkets hemsida:

https://jordbruksverket.se/stod/fiske-och-vattenbruk/fiske/stod-for-tillfalligt-upphorande-av-fiskeverksamhet-pa-grund-av-covid-19