En kustnära näring navigerar

Andersson, s 54-62

Artikeln är publicerad i tidskriften Kulturella Perspektiv 2017