Brev från fiskerinäringen till Jennie Nilsson om corona-viruset och svenskt yrkesfiske