Begäran om skyndsam hantering av ekonomiskt stöd till torskfisket i Östersjön

HKPOs skrivelse till Näringsdepartementet: