Moderaterna vill stoppa bottentrålfisket

Tre moderata riksdagsledamöter framför i  ett debattinlägg i Svenska Dagbladet krav om stopp för bottentrålning  av torsk i Östersjön. I artikeln tar de upp att Östersjön kämpar med många miljöproblem, och  beskriver övergödningen, som  förorsakar väldiga områden med syrefria döda bottnar, såsom enbart “Variationer i syresättningen av Östersjön”.

Det är en minst sagt mild beskrivning av en sedan länge pågående miljö-katastrof. Och det visar på en häpnadsväckande okunskap eller en ovilja till att se de verkliga miljöproblemen,  där Moderaterna istället försöker dribbla bort frågan genom att lägga den största skulden på yrkesfisket och bottentrålningen. Vidare är påståendet om att merparten av torskfångsterna går till fiskmjöl helt befängt, eftersom ett sådant fiske skulle vara direkt olönsamt att bedriva.

Sanningen är att förstörelsen av miljön i Östersjön och dess konsekvenser för torsken  obönhörligen kommer att fortskrida, med eller utan ett fiske, så länge som det finns politiker som väljer att fokusera på fel åtgärder och inte vill ta itu med de verkliga problemen.

Läs mer i vår tidigare artikel om övergödning av haven och dess konsekvenser här på vår webben:

Länk till debattinlägget:

https://www.svd.se/m-vi-maste-fa-eu-att-stoppa-torskfisket