Fleråriga planen för Östersjön publicerad

Den fleråriga planen i Östersjön är gällande för torsk, sill/strömming, skarpsill och för det fiske som nyttjar dessa bestånd, samt för bifångster av plattfisk i detta fiske.

Förordningen kommer direkt påverka vissa förvaltningsfrågor; bland annat upphävande av sommarstoppet i område 25-28 och upphävande av begränsning till ett redskap ombord vid fiske efter torsk,  toleransmarginal vid osorterad fångst (ej längre artvis), utsedda hamnar och regler kring förhandsanmälan.

Förordningen är bindande och direkt tillämpbar i alla medlemsstater och träder ikraft femte dagen efter publicering, vilket ägde rum den 15 juli.

Havs- och vattenmyndigheten har för avsikt att återkomma med mer information. (Uppdatering har nu lämnats):

Beslut om ny flerårig plan torsk

Hela planen kan läsas här:

eur-lex.europa_östersjöplan