SLU söker idéer om hur oönskade fångster skall minskas

 

Har du idéer kring selektivt fiske är det dags att kontakta sekretariatet, Havsfiskelaboratoriet Lysekil. Regeringen har avsatt medel för projekt under 2014-2017 för att hjälpa näringen att klara landningsskyldigheten som införs succesivt 2015-2019. Samrådsmöten kommer att hållas under våren.

Läs mer här:

SLU_Selektivt-fiske_2016