Tillbaka till Remiss inför 2018 – fördelning av demersala fiskemöjligheter

HKPO synpunkter på remiss Dnr 3087-17 2017-11-18