mars 2020 arkiv

Lena Sommestad slutar som landshövding i Halland

Landshövding Lena Sommestad lämnar nu sitt förordnande. Till vikarierande landshövding i Halland från den 1 april fram till dess att en ordinarie efterträdare blir klar, har regeringen utsett länsråd Jörgen Peters. Lena Sommestad har i sitt arbete visat på ett gediget intresse för yrkesfiskets frågor och tydligt visat på en vilja att fisket ska förbli …

Fortsätt läsa

Regeringens demontering av det svenska fisket

Regeringen har gett Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att utreda ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden. I detta inbegrips de s k inflyttningsområdena innanför nuvarande trålgräns vilka tillkom när trålgränsen flyttades ut 2004. Skälet för att undantaget kom till var att inte helt slå ut det småskaliga kustnära trålfisket. Något som …

Fortsätt läsa