Anmälan till yrkesfiskekonferens 2-3 juni

Hej!

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket välkomnar er på årets nationella konferens för yrkesfiskare!

Den 2-3 juni i Falkenberg bjuder vi in fiskesverige för att samtala och höja kompetensen inom yrkesfiske.

In och anmäl dig NU!

Nationella yrkesfiskekonferensen 2022 – Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)