HFPO extra stämma den 25 juli

Uppdatering:

Den extra stämman i Träslövsläge har fattat beslut om att ändra namnet på Hallandsfiskarnas PO. Avsikten är att det nya namnet bättre skall spegla våra medlemmars fiskeområden och fiskeinriktning. HFPO:s medlemmar bedriver  fisken med olika redskap i Skagerrack, Kattegatt samt Östersjön, (till en mindre del i Nordsjön). Fiskefartygens hemmavistelse är sedan länge inte enbart Halland utan de återfinns i vitt skilda hamnar runt Sveriges kuster. En utveckling som starkt har fortsatt på senare tid.

Namnändringsförslag kommer nu att lämnas in till Bolagsverket

——–

En extra stämma i Hallandsfiskarnas PO kommer att äga rum i Träslövsläge. Vid stämman kommer endast ett förslag att behandlas, nämligen fastställande av tidigare fattat beslut om namnändring av HFPO.

Kallelsen finns här:

Hfpo kallelse extrastämma 25 juli 2015

Mer att läsa:

Hfpo kallelse årsstämma 2015

Årsredovisning Hallandsfiskarnas Producentorganisation 2014