Kallelse till Årsstämma i HKPO

OBS! Årsstämman kommer att hållas i Fiskerilokalen, Träslövsläge. Inte som tidigare år på Fregatten i Varberg.

Lördagen den 5 maj kl. 10:00.

Vi ska försöka ordna med möjlighet till deltagande via Skype för våra långväga medlemmar. Tekniken är ny för vår del, så vi kan inte utlova funktionen.

Anmäl till info@hkpo.se om du avser att delta via Skype.

Kallelse och Dagordning:

HKPO_kallelse_årsstämma 2018