Försäkringar

OBS! Viktig information:

Medlem i PO omfattas inte längre av TFA

Från den 1 januari 2017 upphör TFA arbetsskadeförsäkring som har tecknats genom HKPO.

Du kan teckna en ny försäkring hos Fora. Läs mer här:

Brev till yrkesfiskare med EF 161110

Anmälningsblankett kan laddas ner här:

anmalan_ftg_som_inte_har_kollavtal