Lena Sommestad slutar som landshövding i Halland

Landshövding Lena Sommestad lämnar nu sitt förordnande. Till vikarierande landshövding i Halland från den 1 april fram till dess att en ordinarie efterträdare blir klar, har regeringen utsett länsråd Jörgen Peters.

Lena Sommestad har i sitt arbete visat på ett gediget intresse för yrkesfiskets frågor och tydligt visat på en vilja att fisket ska förbli en viktig näring i länet. Detta har varit särskilt värdefullt i en tid när fisket från en del håll varit starkt ifrågasatt. Hallandsfisket har fått mycket stöd av landshövdingen i viktiga förvaltningsfrågor, både på länsstyrelsen och vid uppvaktningar av myndigheter som hanterar fisket.

Lena Sommestad har också tillsammans med HKPO varit drivande i att bilda “Fiskesamråd Halland”, innehållande representanter från fiskekommuner i Halland, SLU forskning, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen samt yrkesfisket i Halland – ett samverkansinitiativ som vi har stora förhoppningar om så småningom ska leda till en bättre regional, ekosystembaserad förvaltning.

HKPO vill önska Lena Sommestad all lycka till i framtiden när hon nu återvänder till Uppsala. Länsråd Jörgen Peters, vikarierande landshövding, har funnits med sedan 2011 på länsstyrelsen Halland med olika uppdrag. Det bör borga för en god kontinuitet och underlättar säkert för en ny tillträdande landshövding. För fiskets del ser vi utnämningen av Jörgen Peters som mycket positiv.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=7400562